Schenken aan de stichting Chauffeursnieuws/Transporteffect

De stichting heeft als eerste doel het verbeteren van het welzijn van de beroepschauffeurs. Het tweede doel is de verbetering van de verkeersveiligheid in heel Europa, wat in het belang is voor elke verkeersdeelnemer. Chauffeursnieuws ziet de transportsector als de motor van de gehele economie. Wij zijn van mening dat we hier moeten beginnen met verbeteren. De stichting zal de politiek gaan begeleiden met het opzetten van campagnes en zal adviezen en onderzoeken uitbrengen waardoor politici een bredere kennis zullen verkrijgen om hun besluitvorming op te baseren.

Chauffeursnieuws is ontstaan in 2007 met het doel een platform te creëren waar de beroepschauffeurs alle belangrijke informatie in één opslag konden zien.

In 2007 was het internet nog jong. Velen hadden er destijds nog geen toegang toe, of het ontbrak aan genoeg kennis om ons te vinden.

Wij zijn dan ook van start gegaan met maar 1 of 2 berichten per dag.

In 2010 begonnen er steeds meer volgers bij te komen, waardoor wij intensiever artikelen gingen plaatsen.

Wij concentreerden ons voornamelijk op de vrachtwagenchauffeur, en we plaatsten ook niet alles wat in kranten en andere media werd weergegeven.

In 2018 had het facebookplatform Chauffeursnieuws rond de 30.000 volgers, en nog deelden wij niet al het nieuws dat tevoorschijn kwam.

Eind 2017 vond onze voorzitter Aschwin Cannoo dat de tijd was gekomen om de belangen van de beroepschauffeurs te vertegenwoordigen.

De heer Cannoo rijdt zelf ook met een vrachtwagen door Europa, waarbij hij constateerde dat de sector alsmaar zieker werd.

Al snel bleek dat de grote vakbewegingen onze sector totaal onbelangrijk vonden en dat van daaruit geen enkele steun was te verwachten.

Hierdoor besloten wij dat het tijd was een officiële organisatie op te zetten.

De heer Cannoo werkten met vrijwilligers en iedereen zou er geld in moeten steken om dit te kunnen realiseren.

Omdat het werk ook veel intensiever zou worden haakten veel vrijwilligers af en stond de voorzitter er praktisch alleen voor.

Na het afsluiten van een lening bij de bank kon de voorzitter Transporteffect oprichten.

Transporteffect werd officieel aangemeld bij de Kamer van Koophandel, en alles wat daarnaast nodig is om een organisatie te kunnen zijn werd geregeld.

Chauffeursnieuws werd aangemeld als zijnde een zusterorganisatie, waarna de voorzitter van start kon.

De grootste uitdaging voor onze voorzitter was, en is nog steeds, het vele werk te combineren met zijn baan als chauffeur; de baan die hij nu nog altijd moet vervullen om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

Een beroepschauffeur werkt 12 tot 15 uur per dag, waarnaast dus nog een nieuwe organisatie moest worden opgebouwd.

Vrijwilligers om te helpen waren in de beginfase niet te krijgen, omdat men sceptisch was over het nut voor de beroepschauffeurs.

Daarbij komt dat het intensief werk is, waarvoor men paste.

Hierop stroopte de voorzitter zijn mouwen op en hij begon zich in te zetten voor de belangen van de beroepsgroep.

Het platform Chauffeursnieuws werd omgedoopt naar Chauffeursnieuws 2.0, en de voorzitter verzorgde al het nieuws omtrent verkeer en transport.

Het was van het grootste belang dat de onafhankelijkheid werd gewaarborgd, wat als mooi platform met veel volgers mogelijk was.

Onder de naam Transporteffect werden artikelen geschreven om de vinger op de wonden die in de sector spelen te leggen, daar waar vakbewegingen en werkgeversorganisaties hun rug lieten zien.

In 2019 heeft onze voorzitter iemand met dezelfde intentie en ook het benodigde niveau kunnen vinden, die op vrijwillige basis wilde meewerken.

Hierdoor kon hij meer tijd vrijmaken om ook persoonlijk bij de bestaande organisaties langs te gaan.

Ook kon hij zich meer concentreren op de Europese en landelijke politiek in Nederland en België.

Doordat de kosten zeer hoog werden en veelvuldig van de reguliere baan moest worden vrij genomen, waren er ook inkomsten nodig.

Voor ons gevoel staat men nog altijd erg sceptisch tegenover onze organisatie en heeft men het er niet voor over het kleine bedrag van 20 euro per jaar voor een lidmaatschap uit te geven.

Vakbewegingen vragen tussen de 16 en 18 euro per maand, maar geven vaak niet thuis als zich kwesties voordoen.

Aangezien de huidige vakbewegingen zoveel taken verzuimen op te pakken, hebben wij steeds meer werk gekregen.

In 2019 hebben wij meer dan 100 persoonlijke zaken, van klein tot groot, behandeld. U kunt hierbij denken aan zaken als CBR-kwesties en dubbele belastingheffingen maar ook persoonlijke kwesties bij werkgevers.

Het was voor ons zuur te moeten ontdekken dat men vaak beloofde lid te worden, maar dat men vergat te doneren nadat alles eenmaal was opgelost.

Daarom hebben wij in 2020 de regels moeten aanpassen.

We hebben onlangs ook 10 extra services voor de mensen toegevoegd, en we willen meer.

Afgezet tegen de huidige grote vakbeweging bieden wij al veel meer service en wij hopen dat daardoor de drempel om ons te steunen kan worden weggenomen.

Als men op ruim 100.000 beroepschauffeurs minder dan 1% aan inkomsten krijgt, zijn de handen gebonden.

De voorzitter heeft al lening op lening moeten nemen. Deze mogelijkheid houdt natuurlijk een keer op, waardoor ons voortbestaan in gevaar kan komen.

In 2019 hebben wij wel meer vrijwilligers kunnen werven, waarbij het aan eenieder is om te bepalen in welke mate men zich kan inzetten.

Wij kunnen vanzelfsprekend geen eisen aan vrijwilligers stellen, en hun inzet moet toch worden beloond.

De inzet van vrijwilligers speelt zich vooral af op ons facebookplatform en de daar ontstane communicatie.

Taken als het behandelen van kwesties en het voeren van dialogen, zowel met de politiek als met organisaties, rusten op de schouders van de voorzitter en diens plaatsvervanger.

In 2019 hebben wij meer dan 170 artikelen gepubliceerd. Daarvan eist de politiek ook officiële onderzoeken en rapporten, die ook nog eens persoonlijk moeten worden doorgesproken. Onze prioriteiten liggen bij het weer gezond maken van de vrachtmarkt in Nederland en België en bedrijven in deze landen kapitaalkracht te geven, zodat zij hun personeel naar waarde kunnen belonen.

In dit verband zetten wij ons ook in voor de taxibranche en het personenvervoer.

In de huidige maatschappij beschouwen wij onze organisatie als nog slechts de enige die zich echt inzet voor de belangen van de beroepschauffeur.

We spreken dan over alle chauffeurs, van vrachtwagenchauffeur en koerier tot bus- en taxichauffeur.

Kortom, iedereen die achter het stuur zijn boterham verdient.

De contacten die wij in Europa hebben verworven zijn van het hoogste niveau, en wij moeten ons sterk blijven inzetten om die te behouden en tot nut te maken.

De regels waaraan iedereen zich moet houden worden nu eenmaal door de politiek opgesteld.

Daarom kun je alleen daar het verschil bewerkstelligen, en niet enkel met het publiceren van artikelen.

Tot slot

Chauffeursnieuws heeft in september 2020 de stap gemaakt om over te gaan tot een stichting. Transporteffect blijft bestaan zoals het was en zal in opdracht van de stichting zijn werkzaamheden uitvoeren.

Leden worden omgezet in adviseurs en een adviesraad wordt de motor voor de sector.

Uw toekomst is onze zorg!

Met vriendelijke groet,

www.chauffeursnieuws.com

www.transporteffect.com

Geplaatst op woensdag 9 september 2020 om 12:49

€ 30,00

2 donaties

Doel: € 15000,00 - 0 % behaaldDelen op social media

Top donaties
M & D
€ 20,00

Veel Succes
13:34 - 19-09-2020
Anoniem
€ 10,00


19:55 - 18-09-2020

Laatste donaties